Økonomi

Priser på efterskoleophold 2024/2025 på Ordhavet, en del af Idrætsefterskolen Grønsund

Elevbetaling udgør i skoleåret 2024/2025

Kr. 2.850,00 pr. uge (dette kan man søge tilskud til).

Elevens ophold på efterskolen betales i 11 rater, hvor første rate på 7.500 kr. betales efter informationsdag i maj måned.
2. rate forfalder til betaling 1. aug.
Beløbet inkluderer: Aktivtur, kulturrejse, tøjpakke, planlagte stævner og undervisningsmaterialer.
Yderligere oplysninger vedr. tilskud og beregning online se: www.efterskole.dk

Udover elevbetalingen kan der komme udgifter til

Tøjvask – betales via app.
Transport til/ fra forældres hjem.
Eventuelle personlige selvvalgte kreative projekter.

Indskrivningsprocedure

Skolen modtager jeres indmeldelsesblanket – det sker for det meste online via skolens hjemmeside www.ordhavet.dk
Skolen returnerer en mail, hvor det bekræftes, om der er reserveret en plads.
Hvis skolen ikke har plads, vil man få en mail om, at man er kommet på venteliste. Det koster IKKE noget at stå på venteliste.
Når der er to år til skolestart, bliver I indkaldt til et optagelsesmøde. Her får I en rundvisning og en social + faglig snak med en lærer på skolen.
Efter mødet modtager I en kontrakt til underskrivning og en faktura med skolestartsgebyr på 2500 kr. Beløbet dækker administration.
Man er først garanteret en plads, når skolestartgebyret er betalt.
Ved evt. framelding fra efterskolepladsen bliver skolestartgebyret ikke tilbagebetalt.

Ferie
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage,
eksempelvis for at tage på ferie uden for skolens ferier. I de tilfælde må eleven ikke tælle
med i de beregninger, som udløser økonomiske tilskud til skolen og eleven, hvorfor skolen
i sådanne tilfælde vil opkræve et beløb, der ca. svarer til den mistede indtægt
(egenbetaling + statstilskud + elevstøtte)

Det med småt

Hvis en elev afbryder sit skoleophold i utide, må hjemmet være indstillet på at betale yderligere 4 ugers fulde skolepenge fra den dag, afbrydelsen finder sted. Dette uanset om udmeldelsen sker på elevens, forældrenes eller skolens initiativ.

Ved framelding refunderes skolestartgebyret ikke, idet beløbet dækker de administrative omkostninger. Eventuelle skader, som eleven forvolder, er forældrene (eventuelt anden betalingspligtig) forpligtet til at erstatte.