Regler

Ordhavets samværsregler

Når vi er mange sammen, er det nødvendigt med tydelige rammer. Som elev hos os, siger du derfor ja til at overholde følgende regler for samvær.

 • Alle støtter op om og deltager i vores obligatoriske aktiviteter.
 • Alle er gode kammerater overfor alle. Vi hjælper hinanden, respekterer hinanden og taler pænt.
 • Alle respekterer kammerater såvel som skolens ejendele, og behandler de fysiske rammer ansvarsfuldt.
 • Alle kommunikerer ordentligt med hinanden – også på de sociale medier.
 • Mellem klokken 21.30 og 6.30 er man på sit eget værelse.
 • Tyveri accepteres ikke.
 • Alle former for tobak og alkohol accepteres ikke på skolen. Hverken til opbevaring eller indtagelse.
 • Der må ikke medbringes køleskabe, toastere, elkedler eller andre elektriske køkkenappetater til værelserne.
 • Der må ikke medbringes store højtalere, ligesom vi heller ikke hører høj musik i det offentlige rum.

Et brud på reglerne vil først og fremmest blive håndteret med en dialog mellem elev, hjem og os som skole, hvor vi tager udgangspunkt i den konkrete situation. Konsekvenserne af regelbruddet kan variere mellem følgende:

 • En samtale med lærer(e) eller kontaktlærer
 • En samtale med skoleleder og kontakt til hjemmet
 • En hjemsendelse med henblik på afklaring af det fremtidige samarbejde
 • Udelukkelse fra arrangementer
 • Afbrydelse af opholdet

 

Kan jeg få fri under opholdet?

Du kan ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med dine forældre) uden for skolens ferier.

Dit efterskoleår kommer ikke igen, og imens du er her, skal du have det hele med. – Det er vigtigt for dit samlede udbytte af opholdet, at du er her på fuld tid. Derudover er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de dage, du ikke er her, og din elevstøtte vil derfor ikke blive ydet.

Ønsker dine forældre derfor alligevel at tage dig ud i nogle dage, skal vi derfor gøre opmærksomme på, at dine forældre udover den normale egenbetaling også skal kompensere skolen for den tabte elevstøtte.