10. klasse

Som elev i 10. klasse på Ordhavets deltager du i folkeskolens almindelige afsluttende prøve for FP10.

Vi sigter mod høje mål for din skyld og tilpasser undervisningen, så eventuelle udfordringer ikke hindrer dig i at nå et højt fagligt niveau. Vores mål er at give dig mulighed for at udnytte dit intellektuelle potentiale fuldt ud.

På Ordhavet er 9. og 10. klasse kombineret på hold, hvilket giver os større fleksibilitet til at tilpasse undervisningen efter individuelle behov. I stedet for at fastholde faste klassetrin kan vi tilpasse eleverne fagligt. Den individuelle undervisning vil naturligvis tage højde for klassetrin og prøveniveau. Både elever og lærere arbejder ud fra principperne om omhyggelighed, nysgerrighed og engagement.

I skemaet nedenfor kan du se fordelingen af lektioner samt de forskellige prøver, der er relateret til de enkelte fag.

I 10. kl er dansk, engelsk og matematik obligatoriske fag.

 

Udover prøvefagene har du i 10. klasse naturligvis også fællesfag som Sang, Fællestime og Fællesbevægelse.

Det betyder, at der i alt er 23 obligatoriske ugentlige lektioner i 10. klasse (27 med Tysk). Herudover har du valgfag, der fylder ca. 10 lektioner ugentligt. Med valgfaget har du altså 37 ugentlige lektioner.

Vi gør opmærksomme på, at vi ikke tilbyder fransk.

Som 10. klasse deltager du i øvrigt i en brobygningsuge, hvor du kommer ud, og oplever flere forskellige ungdomsuddannelser om formiddagen, mens du arbejder med din OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der handler om dit videre uddannelsesforløb samt fremtidsplaner) om eftermiddagen, når du kommer hjem.