9. Klasse

Som elev i 9. klasse på Ordhavet er du tilmeldt de almindelige afgangsprøver i folkeskolen.

Vi er målrettede med hensyn til din faglige udvikling og tilpasser undervisningen, så du kan nå et højt niveau, uanset de udfordringer du måtte stå overfor. Vores mål er at give dig mulighed for at realisere dit fulde intellektuelle potentiale.

På Ordhavet er holdene for 9. og 10. klasse blandet, hvilket giver os større fleksibilitet til at tilpasse undervisningen efter individuelle behov. I stedet for at følge fastlagte trin i skoleforløbet, fokuserer vi på at matche elever fagligt. Den tilpassede undervisning vil naturligvis tage højde for klassetrin og prøveniveau. Vi, både elever og lærere, arbejder ud fra principperne om grundighed, nysgerrighed og engagement.

I skemaet nedenfor kan du se fordelingen af lektioner samt de forskellige prøver, der er knyttet til de enkelte fag.

Ministeriet laver hvert år et tilfældigt udtræk, så eleverne kommer op til prøve i ét fag fra hver udtrækspulje.

Udover prøvefagene har du i 9. klasse naturligvis også fællesfag som Sang, Fællestime og Fællesbevægelse.

Det betyder, at der i alt er 23 obligatoriske ugentlige lektioner i 9. klasse (27 med Tysk). Herudover har du valgfag, der fylder ca. 10 lektioner ugentligt. Med valgfaget har du altså 37 ugentlige lektioner.

Vi gør opmærksomme på, at vi ikke tilbyder fransk.