Andre fag

Hver uge har vi efter frokost en fællestime, hvor hele skolen er samlet.

Det er forskelligt fra gang til gang, hvad vi laver på fællestimerne, men her er et udpluk af eksempler:

  • Fællessang – En time med godt humør og gode sange.
  • Fællesinformationer – Her gives informationer, der er vigtige for alle. Det kunne være om kommende arrangementer eller lignende.
  • Aktuelle nyheder – sker der noget ude i verden, som vi skal vide noget om?
  • Uddannelsesvejledning – Fælles informationer om deadlines og muligheder.
  • Et spændende foredrag – Vi er åbne og nysgerrige på spændende inputs, og hvis muligheden byder sig, inviterer vi gæster med noget at fortælle.

Du møder selvfølgelig altid åben og positiv til fællestimerne.