Ordblindeindsats

Støtte og Hjælp til Elever med Specielle Udfordringer i Læsning

På Ordhavets stræber vi efter at skabe en  efterskoleoplevelse, hvor eventuelle læsevanskeligheder ikke udgør en hindring. Den daglige undervisning er tilrettelagt, inkluderende og udarbejdet med udgangspunkt i it-baseret og dysleksivenlig undervisning. Lærerne har stor erfaring omkring undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder og så er de opdateret omkring elevernes hjælpemidler.

Vi implementerer teknisk støtte gennem specialdesignede hjælpeprogrammer som Intowords og TxtAnalyser, der er almindeligt anvendt på ungdomsuddannelser i hele landet. Dette er med til at sikre, at elever med læsevanskeligheder får den nødvendige støtte, og de, der tidligere har benyttet lignende programmer, vil finde en sammenlignelig erfaring. På Ordhavets tilbyder vi et inkluderende læringsmiljø, hvor Intowords og TxtAnalyser er tilgængelige for alle elever, uanset læsefærdigheder. Dette skaber en harmonisk undervisningsatmosfære, hvor elever med særlige behov ikke føler sig isolerede.

Vores undervisningsmateriale er tilgængeligt i digital form takket være OCR-behandling, hvilket betyder, at digitale hjælpemidler kan udnyttes effektivt uden forsinkelse. Alle vores lærere er bekendte med disse teknologier og står altid klar til at støtte eleverne i deres daglige undervisning.

Vi tilbyder også et valgfag specifikt designet til elever med læsevanskeligheder, hvor skolens læsevejleder giverspecifik ordblinde støtte og undervisning. Dette giver eleverne mulighed for at udvikle deres færdigheder i brugen af programmerne og udforske forskellige læse- og skrivestrategier.

På Ordhavets ser vi læsevanskeligheder som en del af en  livsrejse. Med en omfattende forståelse for de digitale hjælpemidler og strategier, der er til rådighed, kan udfordringerne overvindes, og trivsel opnås uanset læsevanskeligheder.

Hvis du er ordblind vil du i din første valgfagsperiode automatisk være tilmeldt valgfaget “ordblind”. I dette fag bliver du opdateret og trænet i den sidste nye Læse- og skrive teknologi (LST). Hvis du er komfortabel og godt trænet i LST, så kan du selvfølgelig vælge et af vores andre valgfag.

På Ordhavet bliver eleven klædt på til en spændende fremtid fuld af muligheder igennem en hverdag som er fyldt med spændende oplevelser og stærke relationer.