Vejledning

På vej mod fremtiden

Som elev på Ordhavet prioriterer vi at støtte dig i din vej mod fremtiden. Når du er en del af vores fællesskab, har du aktivt valgt, at intet skal bremse din fremtidige uddannelsesrejse. Derfor strækker vores hjælp sig ikke blot til de akademiske emner, men inkluderer også seriøs og målrettet rådgivning.

I løbet af året vil du have planlagte samtaler med skolevejlederen om uddannelsesmuligheder. Udarbejdelsen af din uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne bliver det endelige resultat af disse samtaler. Som en del af 10. klasse vil du udforme en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), hvor du grundigt undersøger din fremtid og de muligheder, der venter dig. I 9. klasse vil du gennemgå et lignende forløb, hvor du arbejder på et projekt om din fremtid og uddannelsesmuligheder i nogle dage. Vi tilbyder fælles information om forskellige ungdomsuddannelser og muligheder efter din tid på efterskolen. Der er også mulighed for at deltage i forskellige uddannelsesmesser i nærheden. Du vil have en samtale med vejlederen om de faglige og sociale aspekter af den valgte ungdomsuddannelse. Dette vil lede til optagelse på en ungdomsuddannelse.

 

Nyttige links:

www.ug.dk

Uddannelsesguiden – svarer på det meste

www.evejledning.dk

Mulighed for at chatte, ringe eller maile en vejleder

www.optagelse.dk

Ansøgningen til ungdomsuddannelse